f
title
แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
Chiangmai 1 Highways District
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนาองค์กรให้ก้าวทันกับความต้องการของผู้ใช้ถนน ทั้งความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ความพึงพอใจ ตามหลักวิศวกรรม
"โครงการฟาร์มตัวอย่าง ต้านภัยโควิด-19"
ลงวันที่ 02/06/2563

แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1

วันที่ 29 พฤษภาคม 2563  เวลา 9.00.น.-12.00 น. นายสิทธาฤทธิ์ ปรีดานนท์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1 เข้าร่วมประชุมและเยี่ยมชมโครงการ "โครงการฟาร์มตัวอย่าง ต้านภัยโควิด-19" ฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนารถ บ้านดงเย็น ตำบลบ้านแปะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่


'