f
title
แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
Chiangmai 1 Highways District
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนาองค์กรให้ก้าวทันกับความต้องการของผู้ใช้ถนน ทั้งความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ความพึงพอใจ ตามหลักวิศวกรรม
โครงการปลูกต้นไม้ในที่ดินของกรมทางหลวงประจำปีงบประมาณ 2563 ณ บริเวณหมวดทางหลวงอมก๋อย
ลงวันที่ 02/06/2563

??แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1??

วันที่ 21 พฤษภาคม 2563

นายสิทธาฤทธิ์ ปรีดานนท์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1 นายสุชาติ อินทร์ทอง รองผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ หมวดทางหลวงอมก๋อย นำเจ้าหน้าที่ร่วมกิจกรรมโครงการช่วยเหลือแรงงานภาคการเกษตรในช่วงวิกฤติภัยแล้งและโครงการปลูกต้นไม้ในที่ดินของกรมทางหลวงประจำปีงบประมาณ 2563 ณ บริเวณหมวดทางหลวงอมก๋อย


'