f
title
แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
Chiangmai 1 Highways District
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนาองค์กรให้ก้าวทันกับความต้องการของผู้ใช้ถนน ทั้งความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ความพึงพอใจ ตามหลักวิศวกรรม
ลงพื้นที่ตรวจสายทาง ในทางหลวงหมายเลข 1009 ตอน จอมทอง-อินทนนท์ ระหว่าง กม.14+880 - กม.29+516 เพื่อให้ถูกต้องเป็นไปตามมาตรฐานของกรมทางหลวง
ลงวันที่ 11/05/2565
นายชิดชัย ศรีดามา รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 1 นายสิทธาฤทธิ์ ปรีดานนท์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1 นายสุชาติ อินทร์ทอง รองผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ นายวิพากษ์ จารุพันธ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรม งานวางแผน หมวดทางหลวงจอมทอง และส่วนงานวางแผน สำนักงานทางหลวงที่ 1 ลงพื้นที่ตรวจสายทาง ในทางหลวงหมายเลข 1009 ตอน จอมทอง-อินทนนท์ ระหว่าง กม.14+880 - กม.29+516 เพื่อให้ถูกต้องเป็นไปตามมาตรฐานของกรมทางหลวง
===================================

'