f
title
แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
Chiangmai 1 Highways District
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนาองค์กรให้ก้าวทันกับความต้องการของผู้ใช้ถนน ทั้งความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ความพึงพอใจ ตามหลักวิศวกรรม
ผอ.ขท. เชียงใหม่ที่ 1 ลงพื้นที่ ทล.1009 ตอนจอมทอง - อินทนนท์ เพื่อตรวจสอบเส้นทางและวางแผนเพิ่มความปลอดภัยบนสายทางเพื่อรองรับฤดูกาลท่องเที่ยว
ลงวันที่ 14/11/2566


นายสุวิชาณ สุระบาล ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1 พร้อมด้วย นายสุชาติ อินทร์ทอง รองผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ นายวิพากษ์ จารุพันธ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรม และ ทีมงานหมวดทางหลวงจอมทอง ฝ่ายวางแผน ฝ่ายอำนวยความปลอดภัย และ ฝ่ายไฟฟ้าฯ ลงพื้นที่ ทล.1009 ตอนจอมทอง - อินทนนท์ เพื่อตรวจสอบเส้นทางและวางแผนเพิ่มความปลอดภัยบนสายทางเพื่อรองรับฤดูกาลท่องเที่ยว ทั้งในส่วนที่สามารถทำได้ทันทีและในระยะสั้น เพื่อบูรณาการทำงานด้านความปลอดภัยร่วมกับจังหวัดเชียงใหม่ ตามนโยบายของกระทรวงคมนาคมและกรมทางหลวง
===================================
#กรมทางหลวง
#เรารักกรมทางหลวง
#แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่1


'