f
title
แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
Chiangmai 1 Highways District
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนาองค์กรให้ก้าวทันกับความต้องการของผู้ใช้ถนน ทั้งความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ความพึงพอใจ ตามหลักวิศวกรรม
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
61 จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ2564งานปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวงรหัสงาน320000งานปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง ทางหลวงหมายเลข108ตอนบ้านบ่อแก้ว-สะพานแม่ริด ระหว่าง กม.140+850-กม.142+700 09/11/2563 ชม.1/สป/E/17/2564 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
62 จ้างก่อสร้าง ตามแผนรายประมาณการกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2564 รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1192 ตอน อินทนนท์ - แม่แจ่ม ระหว่าง กม.3+200 - กม.7+025 09/11/2563 ชม.1/สร/E/19/2564 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
63 จ้างก่อสร้าง ตามแผนรายประมาณการกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2564 รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1088 ตอน สะพานห้วยแม่เม็ง - แม่ซา ตอน 1 ระหว่าง กม.87+620 - กม.92+065 (เป็นช่วงๆ) 09/11/2563 ชม.1/สร/E/23/2564 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
64 จ้างก่อสร้าง ตามแผนรายประมาณการกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2564 รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหมายเลข 1103 ตอน พระบาทตะเมาะ - ฮอด ตอน 1 ระหว่าง กม.56+910 - กม.60+235 09/11/2563 ชม.1/สร/E/18/2564 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
65 จ้างก่อสร้าง ตามแผนรายประมาณการกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2564 รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1263 ตอน ปางอุ๋ง - แม่นาจร ตอน 1 ระหว่าง กม.29+491 - กม.33+025 09/11/2563 ชม.1/สร/E/24/2564 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
66 จ้างก่อสร้าง ตามแผนรายประมาณการกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2564 รหัสงาน 27200 งานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1009 ตอน จอมทอง - ดอยอินทนนท์ ตอน 1 ระหว่าง กม.28+050 - กม.28+325 09/11/2563 ชม.1/สร/E/26/2564 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
67 จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2564 รหัสงาน 27200 งานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 108 ตอนควบคุม 0103 ตอน สะพานแม่กลาง - บ้านบ่อแก้ว ตอน 1 ระหว่าง กม.111+925 - กม.112+125 05/11/2563 ชม.1/สร/E/1/2564 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
68 ตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ปี 2564 รหัสงาน 20510 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6) แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1 จ.เชียงใหม่ ปริมาณงาน 1 แห่ง 05/11/2563 ชม.1/สร/E/2/2564 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
69 ตามแผนรายประมาณการกิจกรรมบำรุงรัษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2564 รหัสงาน 27200 งานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1009 ตอน จอมทอง - ดอยอินทนนท์ ตอน 2 ระหว่าง กม.8+650 - กม.8+900 05/11/2563 ชม.1/สร/E/21/2564 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
70 จ้างก่อสร้างตามแผนงานรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ปี 2563 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31700 งานสะพานลอยคนเดินข้ามและทางลอด ทางหลวงหมายเลข 108 ตอน เชียงใหม่ - ปากทางท่าลี่ ที่ กม.45+600.000 02/09/2563 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
71 ตามแผนงานรายประมาณการกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวงประจำปีงบประมาณ 2563 รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1263 ตอน ปางอุ๋ง - แม่นาจร ตอน 1 ระหว่าง กม.25+475 - กม.29+491 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13/04/2563 ชม.1/สร/E/27/2563 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
72 ตามแผนรายประมาณการกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนนปี 2563 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31200 งานป้ายจราจร บนทางหลวงหมายเลข 1192 ตอน อินทนนท์ - แม่แจ่ม ระหว่าง กม.0+000 - กม.20+800 09/04/2563 ชม.1/สป/E/36/2563 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
73 ประกวดราคาตามแผนรายประมาณการกิจกรรมอำนวยและสนับสนุนการบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2563 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ 3-6) แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1 07/04/2563 ชม.1/สร/E/28/2563 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
74 โครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2563 รหัสงาน 33500 ทล.1088 ระหว่าง กม.48+300 - กม.66+000 (เป็นแห่ง ๆ) ทล.1263 ที่ กม.23+600 ทล.1270 ที่ กม.33+960 03/04/2563 ชม.1/สป/E/31/2563 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
75 ประกวดราคาตามแผนรายประมาณการกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2563 รหัสงาน 25300 งานปรับปรุงและซ่อมไหล่ทาง ทางเท้า ทางเชื่อม และเกาะแบ่งถนน ทางหลวงหมายเลข 108 ตอนควบคุม 0102 ตอน ปากทางท่าลี่ - สะพานแม่กลาง ระหว่าง กม.57+500 - กม.58+600 03/04/2563 ชม.1/สร/E/23/2563 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
แสดง 61 ถึง 75 จาก 114 รายการ