f
title
แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
Chiangmai 1 Highways District
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนาองค์กรให้ก้าวทันกับความต้องการของผู้ใช้ถนน ทั้งความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ความพึงพอใจ ตามหลักวิศวกรรม
แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1 ได้ดำเนินการตามนโยบายกระทรวงคมนาคม กรมทางหลวง ภายใต้โครงการ "คมนาคมสีสันสร้างสรรค์ประเทศไทย" จุดเช็คอินกรมทางหลวง ณ หมวดทางหลวงจอมทอง
ลงวันที่ 05/05/2565
นายสิทธาฤทธิ์ ปรีดานนท์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1 ได้ดำเนินการตามนโยบายกระทรวงคมนาคม กรมทางหลวง ภายใต้โครงการ "คมนาคมสีสันสร้างสรรค์ประเทศไทย" จุดเช็คอินกรมทางหลวง ณ หมวดทางหลวงจอมทอง บนทางหลวงหมายเลข 1009 ตอนจอมทอง-ดอยอินทนนท์ กม.30+450
===================================

'