Close
title
f
title
แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
Chiangmai 1 Highways District
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนาองค์กรให้ก้าวทันกับความต้องการของผู้ใช้ถนน ทั้งความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ความพึงพอใจ ตามหลักวิศวกรรม
 
ข่าวสารทางหลวง
title
เนื่องจากเกิดฝนตกหนัก พายุลมกระโชกแรง อย่างต่อเนื่องช่วงคืนที่ผ่านมา รับแจ้ง ทำให้ต้นไม้ กิ่งไม้ล้มขวางเส้นทางจราจร ในทางหลวงหมายเลข 1009 ตอนจอมทอง-ดอยอินทนนท์ ระหว่าง กม 27-28 (ก่อนถึงบ้านขุนกลาง) และทางหลวงหมายเลข 1192 อินทนนท์-แม่แจ่ม กม. 5-6 ทางเข้าน้ำตกแม่ปาน

ประกาศ 11 สิงหาคม 2562. เวลา 5.00 น. เนื่องจากเกิดฝนตกหนัก พายุลมกระโชกแรง อย่างต่อเนื่องช่วงคืนที่ผ่านมา รับแจ้ง ทำให้ต้นไม้ กิ่งไม้ล้มขวางเส้นทางจราจร ในทางหลวงหมายเลข 1009 ตอนจอมทอง-ดอยอินทนนท์ ระหว่าง กม 27-28 (ก่อนถึงบ้านขุนกลาง)และทางหลวงหมายเลข 1192 อินทนนท์-แม่แจ่ม กม. 5-6 ทางเข้าน้ำตกแม่ปานมีเศษกิ่งไม้ใบไม้ตกลงบนผิวจราจรการจราจรผ่านได้แต่ไม่สะดวก ??หมวดทางหลวงจอมทอง อยู่ระหว่างจัดส่งเจ้าหน้าที่เข้าดำเนินการทำความสะอาด และเคลียร์เส้นทาง จึงขอให้ผู้ใช้ทางใช้ความระมัดระวังในการขับขี่ยวดยานผ่านเส้นทางนี้ด้วยครับ
ภาพกิจกรรม