f
title
แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
Chiangmai 1 Highways District
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนาองค์กรให้ก้าวทันกับความต้องการของผู้ใช้ถนน ทั้งความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ความพึงพอใจ ตามหลักวิศวกรรม
 
ข่าวสารทางหลวง
title
กรมทางหลวงเตรียมปรับภูมิทัศน์ “สร้างจุดพักรถหนองเม็ก ทล.2440 ตอน ทางพาด - พล จ.ขอนแก่น” เพื่อลดอุบัติเหตุ และจุด Check in แห่งใหม่ริมทางหลวง

กรมทางหลวงเตรียมปรับภูมิทัศน์ “สร้างจุดพักรถหนองเม็ก ทล.2440 ตอน ทางพาด - พล จ.ขอนแก่น” เพื่อลดอุบัติเหตุ และจุด Check in แห่งใหม่ริมทางหลวง   กรมทางหลวง โดย แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่) จะดำเนินการก่อสร้างจุดพักรถหนองเม็ก บนทางหลวงหมายเลข 2440 ตอน ทางพาด - พล จ.ขอนแก่น ช่วง กม.28+800 - กม.28+900 (ด้านซ้ายทาง) ตามนโยบายพัฒนาพื้นที่จุดพักรถ เพื่อลดอุบัติเหตุบนท้องถนน และอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนและผู้ใช้บริการบนทางหลวง    ทางหลวงหมายเลข 2440 ตอน ทางพาด - พล เป็นทางหลวงสายที่มีการเชื่อมโยงการคมนาคมและการขนส่งระหว่างจังหวัดขอนแก่น จังหวัดบุรีรัมย์ และจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งนักท่องเที่ยวนิยมเลือกใช้เดินทางไปสู่สถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดขอนแก่น เช่น โบราณสถานกู่บ้านเมย อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น และปราสาทเปือยน้อย อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น เป็นต้น ด้วยความสำคัญนี้ กรมทางหลวงจึงดำเนินการนโยบายการพัฒนาพื้นที่จุดพักรถเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนและผู้ใช้บริการทางหลวงให้สามารถเข้าพักผ่อน ลดความเมื่อยล้าจากการขับขี่ นับว่าเป็นมาตรการหนึ่งที่สำคัญในการช่วยลดปัญหาอุบัติเหตุบนทางหลวง โดยดำเนินการโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2568 บนทางหลวงหมายเลข 2440 ตอนทางพาด - พล ในพื้นที่สวนไผ่บ้านหนองเม็ก ตำบลหนองเม็ก อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น ระหว่าง กม.28+800 - กม.28+900 (ด้านซ้ายทาง) โดยเน้นการปรับปรุงภูมิทัศน์โดยออกแบบเป็นสวนสาธารณะ ประกอบด้วย การปรับปรุงพื้นที่จอดรถจำนวน 30 คัน สวนหย่อม ห้องน้ำสาธารณะ ศาลาเอนกประสงค์ ไฟฟ้าแสงสว่างระบบโซล่าเซลล์ ป้ายจราจร ทางเท้า ระบบโทรทัศน์วงจรปิด รวมทั้งมีเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยให้แก่แผู้ใช้บริการตลอด 24 ชั่วโมง คาดว่าจะเริ่มดำเนินการได้ในปี 2568     เมื่อโครงการก่อสร้างแล้วเสร็จ จุดพักรถแห่งนี้จะสามารถให้บริการแก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีสวนหย่อมที่สวยงามและปลอดภัย โดยประชาชนผู้ใช้ทางที่สัญจรผ่านเส้นทางดังกล่าวสามารถแวะพักผ่อนที่จุดพักรถแห่งนี้ได้ นับเป็นการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยให้แก่ประชาชน ส่งเสริมการท่องเที่ยว สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่จังหวัดขอนแก่น
title
กรมทางหลวง พร้อมรับมือฤดูฝนและช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยทั่วประเทศ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในการเดินทาง

กรมทางหลวง พร้อมรับมือฤดูฝนและช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยทั่วประเทศ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในการเดินทาง นายสราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง เปิดเผยว่า ตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศประเทศไทยเข้าสู่ฤดูฝน เมื่อวันที่ 20 พ.ค. ที่ผ่านมา ซึ่งในระหว่างฤดูฝนอาจเกิดสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก เกิดวาตภัย และดินโคลนถล่ม ส่งผลให้ประชาชนผู้ใช้ทางไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทาง จึงได้มีมาตรการเตรียมความพร้อมและเฝ้าระวัง โดยได้สั่งการให้สำนักงานทางหลวงและแขวงทางหลวงทั่วประเทศ ซึ่งมีความพร้อมทั้งบุคลากร เครื่องมือ และเครื่องจักร ดำเนินการตรวจสอบสภาพความเรียบร้อยของผิวทางต้องไม่มีหลุมบ่อ สำรวจพื้นที่เสี่ยงต่อภัยพิบัติ ตรวจสอบสะพาน ท่อระบายน้ำ ร่องน้ำให้อยู่ในสภาพดี พร้อมเร่งขุดลอกร่องระบายบริเวณสองข้างทาง กำจัดเศษวัชพืชมิให้กีดขวางทางระบายน้ำ จัดเตรียมเครื่องจักร ยานพาหนะ วัสดุอุปกรณ์ เครื่องสูบน้ำ สิ่งอำนวยความปลอดภัย ป้ายจราจร หรือป้ายมือถือ (Knock Down) หลักนำทาง และไฟกระพริบ เพื่อให้แก้ไขสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงที และอำนวยความสะดวกในการสัญจรให้กับประชาชนผู้ใช้ทางทั้งนี้ หากเกิดภัยพิบัติขึ้นหน่วยงานในพื้นที่จะเข้าไปดำเนินการแก้ไขปัญหาโดยเร็วที่สุด รวมถึงการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบ พร้อมทั้งให้ศูนย์สร้างทาง ศูนย์สร้างและบูรณะสะพาน เตรียมพร้อมสนับสนุน ทุกหน่วยงานในกรณีทางขาดหรือสะพานขาด/ชำรุด โดยการเตรียมเครื่องจักรและสะพานเบลี่ย์ (สะพานโครงเหล็กชั่วคราว) ให้พร้อมใช้งาน นอกจากนี้ ยังให้ทุกหน่วยงานติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์ การเตือนภัย จากกรมอุตุนิยมวิทยาและ ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอย่างใกล้ชิด พร้อมร่วมบูรณาการกับหน่วยงานในพื้นที่หากเกิดเหตุฉุกเฉินอย่างไรก็ตาม ในช่วงฤดูฝนกรมทางหลวงขอความร่วมมือผู้ใช้ทางขับขี่อย่างระมัดระวัง ปฏิบัติตามป้ายเตือน ป้ายแนะนำ เพื่อความปลอดภัยของท่านและผู้ร่วมใช้ทาง หากต้องการความช่วยเหลือหรือไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทาง สามารถแจ้งได้ที่สำนักงานทางหลวง แขวงทางหลวง หมวดทางหลวงในพื้นที่ทั่วประเทศ หรือ สายด่วนกรมทางหลวง 1586 (โทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด 24 ชั่วโมง) 11 มิถุนายน 2567ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กรมทางหลวง
title
เปิดวิ่ง! ถนนตัดใหม่ ทล.1421 สายเชียงราย - อ.ขุนตาล จ.เชียงราย ระยะทาง 48 กิโลเมตร เพิ่มประสิทธิภาพคมนาคมขนส่งเดินทางไทย - ลาว – จีน พร้อมจุดชมวิวสะพานข้ามหนองหลวง

เปิดวิ่ง! ถนนตัดใหม่ ทล.1421 สายเชียงราย - อ.ขุนตาล จ.เชียงราย ระยะทาง 48 กิโลเมตร เพิ่มประสิทธิภาพคมนาคมขนส่งเดินทางไทย - ลาว – จีน พร้อมจุดชมวิวสะพานข้ามหนองหลวง    นายสราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง เปิดเผยถึง การดำเนินการพัฒนาโครงข่ายทางหลวงแนวใหม่ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย เพื่อรองรับการคมนาคมและการขนส่งระหว่างประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งขณะนี้กรมทางหลวงได้ดำเนินการโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1421 สายเชียงราย - อ.ขุนตาล แล้วเสร็จตลอดสาย ระยะทาง 48.19 กิโลเมตร เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนให้สามารถเดินทางได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย    กรมทางหลวง โดยสำนักก่อสร้างทางที่ 1 ได้ดำเนินการโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1421 สายเชียงราย - อ.ขุนตาล มีระยะทางทั้งหมด 48.19 กิโลเมตร โดยที่ผ่านมากรมทางหลวงได้ก่อสร้างแล้วเสร็จรวมระยะทาง 29.19 กิโลเมตร และเปิดให้บริการแก่ประชาชนไปแล้ว ยังคงเหลือ ตอน บ.หัวดอย - บ.ใหม่มงคล เป็นช่วงสุดท้าย มีจุดเริ่มต้นที่ กม.0+000 ของทางหลวงหมายเลข 1152 บริเวณบ้านหัวดอย ตำบลท่าสาย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย และสิ้นสุดที่ กม.19+000 บ.ผางาม ต.ผางาม อ.เวียงชัย จ.เชียงราย รวมระยะทาง 19 กิโลเมตร มีลักษณะการก่อสร้างเป็นแนวทางตัดใหม่และตามแนวทางหลวงหมายเลข 1152 เดิมมีขนาด 2 ช่องจราจร (ไป - กลับ) เป็นแบบมาตรฐานทางชั้นพิเศษ ขนาด 4 ช่องจราจร (ไป - กลับ) ช่องจราจรกว้าง 3.50 เมตร ผิวจราจรและไหล่ทางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต แบ่งทิศทางการจราจรแบบเกาะร่องและเกาะกลางแบบยก พร้อมทั้งก่อสร้างสะพานข้ามหนองหลวง จำนวน 2 แห่ง ขนาดความยาว 870 เมตร ความกว้าง 11 เมตร และทางเท้ามีความกว้าง 2.75 เมตร ตลอดแนว ทั้งสองฝั่ง นับเป็นสะพานที่ยาวที่สุดของภาคเหนือที่มีการออกแบบและก่อสร้างจุดจอดรถบริเวณด้านล่างสะพาน พร้อมทางเดินไปจุดเชื่อมต่อขึ้นบันไดไปบนสะพานเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน สามารถเดิน - วิ่งออกกำลังกาย หรือปั่นจักรยาน อีกทั้งเป็นจุดชมทัศนียภาพของนักท่องเที่ยวสร้างมูลค่าต่อท้องถิ่นอีกด้วย ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยในการเดินทางของประชาชน ทางโครงการฯ ได้ดำเนินการติดตั้งป้ายจราจร ป้ายเตือนต่างๆ รวมทั้งไฟฟ้าแสงสว่างตลอดสายทาง วงเงินงบประมาณ 1,088,088,000 บาท   ปัจจุบันโครงการได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ และเปิดใช้บริการให้แก่ประชาชนตลอดสายทางเป็นที่เรียบร้อยแล้ว สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการคมนาคมและการขนส่งในภาคเหนือ ลดระยะเวลาในการเดินทาง สนับสนุนการพัฒนาพื้นที่การค้าการลงทุน กระตุ้นเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว เพิ่มประสิทธิภาพการคมนาคมขนส่งระหว่างจังหวัดเชียงราย - สะพานข้ามแม่น้ำโขงแห่งที่ 4 สู่ประเทศเพื่อนบ้าน (R3A) ไทย - สปป.ลาว - สาธารณรัฐประชาชนจีน (คุณหมิง) และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้     --------------------------- สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่ ??Website : www.doh.go.th ??Facebook : @departmentofhighway  ??Twitter : @prdoh1  ??TiKTOK : https://www.tiktok.com/@doh.thailand     -------------------------- ฝ่ายประชาสัมพันธ์  สำนักงานเลขานุการกรม กรมทางหลวง