Close
title
f
title
แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
Chiangmai 1 Highways District
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนาองค์กรให้ก้าวทันกับความต้องการของผู้ใช้ถนน ทั้งความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ความพึงพอใจ ตามหลักวิศวกรรม
 
ข่าวสารทางหลวง
title
กรมทางหลวงชวนกางเต็นท์ ชมดอกนางพญาเสือโคร่งแบบใกล้ชิด ณ หมวดทางหลวงจอมทอง จ.เชียงใหม่

นายสราวุธ  ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง เปิดเผยว่า สำนักงานทางหลวงที่ 1 โดยแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1 ดำเนินการเตรียมพื้นที่บริเวณสำนักงานหมวดทางหลวงจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ให้เป็นลานกางเต็นท์บริการนักท่องเที่ยวสำหรับชมความงามดอกพญาเสือโคร่งหรือซากุระเมืองไทย เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวตามแนวเส้นทางหลวง โดยเป็นนโยบายของ นายศักดิ์สยาม  ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ที่ต้องการให้หน่วยงานในสังกัดเตรียมความพร้อมในทุกมิติ เพื่อรองรับการท่องเที่ยว สร้างความเติบโตให้กับเศรษฐกิจของประเทศไทย กรมทางหลวงจึงอำนวยความสะดวกแก่ผู้เดินทาง โดยการจัดเตรียมความพร้อมด้านเส้นทางให้มีสภาพดี  ทำความสะอาดป้ายเตือน ป้ายแนะนำ เพื่อให้ประชาชนเดินทางได้อย่างสะดวกและปลอดภัย  รวมทั้งให้บริการสอบถามข้อมูลทางหลวง  จุดจอดพักรถ ศาลานั่งพัก ห้องน้ำสาธารณะ  และลานกางเต็นท์ฟรีสำหรับบริการผู้ใช้ทางและนักท่องเที่ยว สามารถรองรับได้ประมาณ 180 - 200 หลัง   ปัจจุบัน ดอกนางพญาเสือโคร่งหรือซากุระเมืองไทยในพื้นที่หมวดทางหลวงจอมทองเริ่มออกดอกบานสะพรั่งแล้ว 80% ทำให้บรรยากาศโดยรวมของพื้นที่ซึ่งแวดล้อมด้วยภูเขา เกิดความสวยงามน่าตื่นตาตื่นใจ เป็นอย่างมาก รวมทั้งด้านข้างยังมีลำธารเล็กๆ ไหลผ่าน ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถจอดแวะชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงามและเก็บภาพความประทับใจขณะที่มาพักได้ สำหรับในช่วงเดือนมกราคม – ต้นเดือนกุมภาพันธ์นี้ เป็นช่วงชมดอกนางพญาเสือโคร่งที่ขึ้นตลอดสองข้างทางหลวง บนทางหลวงหมายเลข 1009 ตอนจอมทอง – ดอยอินทนนท์  ระหว่าง กม.ที่ 30 – กม.ที่ 32 นอกจากนี้ กรมทางหลวงยังแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวที่โดดเด่นที่สุด คือ อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ซึ่งเป็นจุดสูงสุดแดนสยาม โดยในช่วงฤดูหนาวที่มีอากาศหนาวเย็นจนเกิดน้ำค้างแข็ง (ชาวเหนือเรียกว่าแม่คะนิ้ง) ทำให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาชมเป็นจำนวนมาก   สำหรับเส้นทางที่จะเดินทางมาท่องเที่ยว ณ หมวดทางหลวงจอมทอง เดินทางจากตัวเมืองเชียงใหม่ ประมาณ 1 ชั่วโมง บนทางหลวงหมายเลข 108  แล้วเลี้ยวขวาบริเวณแยกดอยอินทนนท์ ช่วง กม.57  เข้าสู่ทางหลวงหมายเลข 1009  ประมาณ กม.30+450 ด้านซ้ายทาง  ตรงข้ามที่ทำการอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ เปิดให้บริการตลอดทั้งปี  และเดินทางต่อไปอีก 16 กม. จะถึงจุดสูงสุดแดนสยาม   ทั้งนี้ กรมทางหลวงขอความร่วมมือประชาชนเดินทางอย่างปลอดภัยและใส่ใจสิ่งแวดล้อม โปรดใช้ความระมัดระวังในการใช้เส้นทาง ปฏิบัติตาม “ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ” เพื่อความสะดวกปลอดภัยของผู้ร่วมทาง หากประชาชนต้องการจองพื้นที่กางเต็นท์หรือสอบถามสภาพเส้นทาง สภาพการจราจรหรือขอความช่วยเหลือต่าง ๆ สามารถติดต่อได้ที่หมวดทางหลวงจอมทอง โทร 053 286 733 หรือสายด่วนกรมทางหลวง 1586 (โทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด 24 ชั่วโมง)        
title
กรมทางหลวงเปิดรับฟังความคิดเห็นของภาคเอกชน (Market Sounding) สำหรับการให้เอกชนร่วมลงทุนในการพัฒนาและบริหารจัดการโครงการสถานที่บริการทางหลวงบางละมุง บนทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 7 สายกรุงเทพมหานคร – บ้านฉาง ช่วงพัทยา - มาบตาพุด

กรมทางหลวงจะดำเนินการเปิดรับฟังความคิดเห็นภาคเอกชน สำหรับการให้เอกชนร่วมลงทุนในการพัฒนาและบริหารจัดการโครงการสถานที่บริการทางหลวงบางละมุงบนทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 7 สายกรุงเทพมหานคร – บ้านฉาง ช่วงพัทยา – มาบตาพุด ตามประกาศคณะกรรมการนโยบายการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการรับฟังความคิดเห็นของภาคเอกชน พ.ศ. 2563 ผ่าน 2 ช่องทาง คือ ทางระบบเครือข่ายสารสนเทศ ผ่านทาง www.doh.go.th และ www.doh-motorway.com     - เผยแพร่ข้อมูล ระหว่างวันที่ 20 มกราคม – 12 กุมภาพันธ์ 2566     - เปิดให้แสดงความคิดเห็น ระหว่างวันที่ 6 - 12 กุมภาพันธ์ 2566 การจัดประชุมสัมมนาในวงกว้าง     - เผยแพร่ข้อมูลและเปิดให้แสดงความคิดเห็น วันจันทร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 - 14.30 น. ณ ห้อง Royal Maneeya โรงแรมเรเนสซองส์ กรุงเทพฯ ราชประสงค์  วัตถุประสงค์     - ประชาสัมพันธ์แผนการพัฒนาโครงการให้เอกชนทราบ     - นำเสนอข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับโครงการ     - นำเสนอสาระสำคัญของร่างประกาศเชิญชวน ร่างเอกสารสำหรับการคัดเลือกเอกชน และร่างสัญญาร่วมลงทุนต่อภาคเอกชน     - รับฟังข้อคิดเห็นจากภาคเอกชนมาพิจารณา เพื่อเป็นข้อมูลประกอบในการปรับปรุงร่างประกาศเชิญชวน ร่างเอกสารสำหรับการคัดเลือกเอกชน และร่างสัญญาร่วมลงทุนต่อไป  กลุ่มเป้าหมาย      - ผู้ประกอบการค้าปลีก /ห้างสรรพสินค้า /คอมมูนิตี้มอลล์     - ผู้ประกอบการสถานีบริการน้ำมัน สถานีบริการประจุพลังงานไฟฟ้า     - สถาบันการเงินและนักลงทุนที่มีศักยภาพ     - ส่วนราชการ สมาคม และองค์กรที่เกี่ยวข้อง ผลที่คาดว่าจะได้รับ      - ได้รับความคิดเห็นจากภาคเอกชนที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดเตรียมเอกสารร่างประกาศเชิญชวน ร่างเอกสารสำหรับการคัดเลือกเอกชน และร่างสัญญาร่วมลงทุนต่อภาคเอกชน และการประมูลคัดเลือกเอกชนในขั้นตอนต่อไป     - รับทราบระดับความสนใจของภาคเอกชนในการลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการที่พักริมทาง     - เกิดการรับรู้ของภาคเอกชนที่สนใจเพื่อเตรียมความพร้อมในการยื่นข้อเสนอการร่วมลงทุนโครงการ                 กรมทางหลวงจึงขอเชิญผู้สนใจ รับทราบข้อมูลโครงการและร่วมนำเสนอข้อคิดเห็นต่างๆ ตามวันเวลาและช่องทางดังกล่าว
title
กรมทางหลวงเปิดรับฟังความคิดเห็นของภาคเอกชน (Market Sounding) สำหรับการให้เอกชนร่วมลงทุนในการพัฒนาและบริหารจัดการโครงการศูนย์บริการทางหลวงศรีราชาบนทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 7 สายกรุงเทพมหานคร – บ้านฉาง ช่วงชลบุรี – พัทยา

 กรมทางหลวงจะดำเนินการเปิดรับฟังความคิดเห็นภาคเอกชน สำหรับการให้เอกชนร่วมลงทุนในการพัฒนาและบริหารจัดการโครงการศูนย์บริการทางหลวงศรีราชาบนทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 7สายกรุงเทพมหานคร – บ้านฉาง ช่วงชลบุรี – พัทยา ตามประกาศคณะกรรมการนโยบายการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการรับฟังความคิดเห็นของภาคเอกชน พ.ศ. 2563 ผ่าน 2 ช่องทาง คือ ทางระบบเครือข่ายสารสนเทศ ผ่านทาง www.doh.go.th และ www.doh-motorway.com     - เผยแพร่ข้อมูล ระหว่างวันที่ 20 มกราคม – 12 กุมภาพันธ์ 2566     - เปิดให้แสดงความคิดเห็น ระหว่างวันที่ 6 - 12 กุมภาพันธ์ 2566 การจัดประชุมสัมมนาในวงกว้าง     - เผยแพร่ข้อมูลและเปิดให้แสดงความคิดเห็น วันจันทร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 - 14.30 น. ณ ห้อง Royal Maneeya โรงแรมเรเนสซองส์ กรุงเทพฯ ราชประสงค์ วัตถุประสงค์     - ประชาสัมพันธ์แผนการพัฒนาโครงการให้เอกชนทราบ     - นำเสนอข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับโครงการ     - นำเสนอสาระสำคัญของร่างประกาศเชิญชวน ร่างเอกสารสำหรับการคัดเลือกเอกชน และร่างสัญญาร่วมลงทุนต่อภาคเอกชน     - รับฟังข้อคิดเห็นจากภาคเอกชนมาพิจารณา เพื่อเป็นข้อมูลประกอบในการปรับปรุงร่างประกาศเชิญชวน ร่างเอกสารสำหรับการคัดเลือกเอกชน และร่างสัญญาร่วมลงทุนต่อไป  กลุ่มเป้าหมาย      - ผู้ประกอบการค้าปลีก /ห้างสรรพสินค้า /คอมมูนิตี้มอลล์     - ผู้ประกอบการสถานีบริการน้ำมัน สถานีบริการประจุพลังงานไฟฟ้า     - สถาบันการเงินและนักลงทุนที่มีศักยภาพ     - ส่วนราชการ สมาคม และองค์กรที่เกี่ยวข้อง  ผลที่คาดว่าจะได้รับ      - ได้รับความคิดเห็นจากภาคเอกชนที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดเตรียมเอกสารร่างประกาศเชิญชวน ร่างเอกสารสำหรับการคัดเลือกเอกชน และร่างสัญญาร่วมลงทุนต่อภาคเอกชน และการประมูลคัดเลือกเอกชนในขั้นตอนต่อไป     - รับทราบระดับความสนใจของภาคเอกชนในการลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการที่พักริมทาง     - เกิดการรับรู้ของภาคเอกชนที่สนใจเพื่อเตรียมความพร้อมในการยื่นข้อเสนอการร่วมลงทุนโครงการ                  กรมทางหลวงจึงขอเชิญผู้สนใจ รับทราบข้อมูลโครงการและร่วมนำเสนอข้อคิดเห็นต่างๆ ตามวันเวลาและช่องทางดังกล่าว
ภาพกิจกรรม