f
title
แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
Chiangmai 1 Highways District
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนาองค์กรให้ก้าวทันกับความต้องการของผู้ใช้ถนน ทั้งความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ความพึงพอใจ ตามหลักวิศวกรรม
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1 นำเจ้าหน้าที่หมวดทางหลวงจอมทอง ทำความสะอาดป้าย และตรวจเช็คสัญญาณไฟ เส้นทางจอมทอง-ดอยอินทนนท์ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
ลงวันที่ 22/11/2566
 
นายสุวิชาณ สุระบาล ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1 พร้อมด้วย นายสุชาติ อินทร์ทอง รองผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ หัวหน้าหมวดทางหลวงจอมทอง นำเจ้าหน้าที่หมวดทางหลวงจอมทอง ทำความสะอาดป้าย และตรวจเช็คสัญญาณไฟ 
เส้นทางจอมทอง-ดอยอินทนนท์ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ เพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นในช่วงเทศกาล เพราะขณะนี้เข้าสู่ฤดูหนาวทำให้มีนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ซึ่งปีนี้เตรียมเพิ่มป้ายเตือน และปรับปรุงถนนหลายจุด เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ แต่ที่สำคัญขอให้ประชาชนเดินทางด้วยความระมัดระวัง เพราะเส้นทางขึ้นลงเขาคดเคี้ยวและลาดชัน
===================================

'