f
title
แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
Chiangmai 1 Highways District
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนาองค์กรให้ก้าวทันกับความต้องการของผู้ใช้ถนน ทั้งความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ความพึงพอใจ ตามหลักวิศวกรรม
อัตรากำลัง
ลงวันที่ 28/10/2565

ข้าราชการ         29 อัตรา

ลูกจ้างประจำ      4  อัตรา

พนักงานราชการ   31 อัตรา

ลูกจ้างชั่วคราว     207 อัตรา


'