f
title
แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
Chiangmai 1 Highways District
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนาองค์กรให้ก้าวทันกับความต้องการของผู้ใช้ถนน ทั้งความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ความพึงพอใจ ตามหลักวิศวกรรม
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 1 รายการ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/08/2565 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 1 รายการ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/08/2565 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
3 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 11 รายการ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/08/2565 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
4 ประกาศกรมทางหลวง เรื่อง ขายทอดตลาดเครื่องจักร/ยานพาหนะ ชำรุด (งานเงินทุนฯ) ครั้งที่ 2 จำนวน 2 รายการ 26/04/2565 ชม.1/งท./001/2565 (ครั้งที่ 2) แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
5 ประกาศกรมทางหลวง เรื่อง ขายทอดตลาดเครื่องจักร/ยานพาหนะ ชำรุด (งานเงินทุนฯ) จำนวน 2 รายการ 31/03/2565 ชม.1/งท./001/2565 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
6 ประกาศขายทอดตลาดเครื่องจักร/ยานพาหนะ ชำรุด (งานเงินทุนฯ) จำนวน 7 รายการ ที่ ชม.1/งท./002/2563 07/08/2563 ชม.1/งท./002/2563 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
7 ประกวดราคาตามแผนรายประมาณการกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2563 รหัสงาน 25300 งานปรับปรุงและซ่อมไหล่ทาง ทางเท้า ทางเชื่อม และเกาะแบ่งถนน ทางหลวงหมายเลข 108 ตอนควบคุม 0102 ตอน ปากทางท่าลี่ - สะพานแม่กลาง ระหว่าง กม.57+500 - กม.58+600 24/03/2563 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
แสดง 1 ถึง 7 จาก 7 รายการ