f
title
แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
Chiangmai 1 Highways District
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนาองค์กรให้ก้าวทันกับความต้องการของผู้ใช้ถนน ทั้งความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ความพึงพอใจ ตามหลักวิศวกรรม
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1 ซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/02/2563 7,895.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1 ซื้อน้ำมันหล่อลื่น จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/02/2563 23,300.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
3 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 22 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/02/2563 8,687.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
4 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1 ซื้อสติ๊กเกอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/02/2563 136,300.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
5 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/02/2563 88,865.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
6 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1 จ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารห้องน้ำผู้พิการ บริเวรสำนักงานหมวดทางหลวงจอมทอง ทางหลวงหมายเลข 1009 ตอน จอมทอง - ดอยอินทนนท์ ที่ กม.30+450(ด้านซ้ายทาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/02/2563 249,487.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
7 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1 ซื้อยางแอสฟัลต์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/02/2563 398,890.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
8 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1 จ้างผลิตป้ายไวนิล ขนาด 2 x 3 เมตร พร้อมโครงเหล็ก จำนวน 2 แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/01/2563 8,310.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
9 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1 จ้างซ่อมและติดตั้งป้ายเตือน (กรณีอุบัติเหตุ) จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/02/2563 7,512.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
10 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/02/2563 58,260.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
11 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1 ซื้อสติ๊กเกอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/02/2563 88,780.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
12 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/02/2563 50,470.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
13 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/02/2563 80,920.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
14 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1 ซื้อหิน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/02/2563 47,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
15 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1 ขอส่งสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2563 01/02/2563 2,294,227.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 481 รายการ