f
title
แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
Chiangmai 1 Highways District
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนาองค์กรให้ก้าวทันกับความต้องการของผู้ใช้ถนน ทั้งความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ความพึงพอใจ ตามหลักวิศวกรรม
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 จ้างก่อสร้างตามแผนงานรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ปี 2563 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31700 งานสะพานลอยคนเดินข้ามและทางลอด ทางหลวงหมายเลข 108 ตอน เชียงใหม่ - ปากทางท่าลี่ ที่ กม.45+600.000 02/09/2563 ชม.1/E/พ.1/38/2563 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
2 ตามแผนงานรายประมาณการกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวงประจำปีงบประมาณ 2563 รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1263 ตอน ปางอุ๋ง - แม่นาจร ตอน 1 ระหว่าง กม.25+475 - กม.29+491 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13/04/2563 ชม.1/สร/E/27/2563 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
3 ตามแผนรายประมาณการกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนนปี 2563 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31200 งานป้ายจราจร บนทางหลวงหมายเลข 1192 ตอน อินทนนท์ - แม่แจ่ม ระหว่าง กม.0+000 - กม.20+800 09/04/2563 ชม.1/สป/E/36/2563 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
4 ประกวดราคาตามแผนรายประมาณการกิจกรรมอำนวยและสนับสนุนการบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2563 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ 3-6) แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1 07/04/2563 ชม.1/สร/E/28/2563 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
5 โครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2563 รหัสงาน 33500 ทล.1088 ระหว่าง กม.48+300 - กม.66+000 (เป็นแห่ง ๆ) ทล.1263 ที่ กม.23+600 ทล.1270 ที่ กม.33+960 03/04/2563 ชม.1/สป/E/31/2563 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
6 ประกวดราคาตามแผนรายประมาณการกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2563 รหัสงาน 25300 งานปรับปรุงและซ่อมไหล่ทาง ทางเท้า ทางเชื่อม และเกาะแบ่งถนน ทางหลวงหมายเลข 108 ตอนควบคุม 0102 ตอน ปากทางท่าลี่ - สะพานแม่กลาง ระหว่าง กม.57+500 - กม.58+600 03/04/2563 ชม.1/สร/E/23/2563 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
7 โครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2563 ทางหลวงหมายเลข 108 ตอนควบคุม 0101 ตอน เชียงใหม่ - ปากทางท่าลี่ ตอน 4 ระหว่าง กม.44+480 - กม.45+315 07/04/2563 ชม.1/สป/E/35/2563 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
8 โครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2563 รหัสงาน 33500 ทางหลวงหมายเลข 1103 ตอนควบคุม 0200 ตอน พระบาทตะเมาะ - ฮอด ระหว่าง กม.29+650 - กม.33+250 (เป็นแห่ง ๆ) 03/04/2563 ชม.1/สป/E/30/2563 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
9 โครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2563 รหัสงาน 33500 ทล.1088 ระหว่าง กม.72+500 - กม.73+500 , ทล.1103 ระหว่าง กม.12+100 - กม.27+200 (เป็นแห่ง ๆ) 07/04/2563 ชม.1/สป/E/26/2563 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
10 โครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2563 รหัสงาน 33500 ทางหลวงหมายเลข 108 ตอนควบคุม 0101 ตอน เชียงใหม่ - ปากทางท่าลี่ ตอน 2 ระหว่าง กม.38+380 - กม.39+215 07/04/2563 ชม.1/สป/E/33/2563 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
11 โครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2563 รหัสงาน 33500 ทางหลวงหมายเลข 108 ตอน ควบคุม 0101 ตอน เชียงใหม่ - ปากทางท่าลี่ ตอน 1 ระหว่าง กม.35+680 - กม.36+515 07/04/2563 ชม.1/สป/E/32/2563 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
12 โครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2563 รหัสงาน 33500 ทางหลวงหมายเลข 108 ตอนควบคุม 0101 ตอน เชียงใหม่ - ปากทางท่าลี่ ตอน 3 ระหว่าง กม.40+380 - กม.41+215 07/04/2563 ชม.1/สป/E/34/2563 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
13 โครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2563 รหัสงาน 33500 ทางหลวงหมายเลข 1099 ตอนควบคุม 0100 ตอน บ่อหลวง - แม่ตื่น ระหว่าง กม.64+950 - กม.121+450 (เป็นแห่งๆ) 03/04/2563 ชม.1/สป/E/25/2563 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
14 ประกวดราคาตามแผนรายประมาณการกิจกรรมอำนวยและสนับสนุนการบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2563 รหัสงาน 28000 งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1362 ตอนควบคุม 0100 ตอน นิคมดอยเต่า - ท่าน้ำ ที่ กม.2+280 RT. 03/04/2563 ชม.1/สถ/E/21/2563 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
15 งานป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข 1088 ตอน ออบหลวง - สะพานห้วยแม่เม็ง ระหว่างกม.0+000 - กม.32+000 ,ตอน สะพานห้วยแม่เม็ง - แม่ซา กม.32+000 - กม.45+000 และ ตอน สะพานห้วยแม่เม็ง - แม่ซา ระหว่าง กม.47+142 - กม.81+000 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 18/03/2563 ชม.1/สป/E/14/2563 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
แสดง 1 ถึง 15 จาก 45 รายการ