f
title
แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
Chiangmai 1 Highways District
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนาองค์กรให้ก้าวทันกับความต้องการของผู้ใช้ถนน ทั้งความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ความพึงพอใจ ตามหลักวิศวกรรม
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อวัสดุสำนักงาน 4 รายการ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/06/2567 521/40/67/256 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 1 รายการ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/06/2567 521/60/67/251 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
3 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 2 รายการ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/06/2567 521/60/67/250 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
4 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล จำนวน 9,000 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/06/2567 521/35/67/255 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
5 ซื้อวัสดุสำนักงาน 5 รายการ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/05/2567 5214067244 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
6 ซื้อวัสดุสำนักงาน 12 รายการ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/05/2567 521/40/67/243 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
7 ซื้อวัสดุสำนักงาน 9 รายการ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/05/2567 521/40/67/254 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
8 ซื้อวัสดุสำนักงาน 1 รายการ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/05/2567 521/40/67/245 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
9 ซื้อวัสดุสำนักงาน 4 รายการ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/05/2567 521/40/67/246 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
10 จ้างซ่อมและติดตั้งราวกันอันตราย พร้อมอุปกรณ์ (กรณีอุบัติเหตุ) จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/06/2567 521/00/67/253 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
11 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 3 รายการ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/06/2567 521/60/67/249 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
12 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 1 รายการ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/06/2567 521/60/67/248 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
13 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงแก๊สโซฮอล์ 95 จำนวน 1,400 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/05/2567 521/35/67/242 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
14 ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า 3 รายการ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/05/2567 521/45/67/233 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
15 ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า 2 รายการ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/05/2567 521/45/67/232 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
แสดง 1 ถึง 15 จาก 2,432 รายการ