f
title
แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
Chiangmai 1 Highways District
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนาองค์กรให้ก้าวทันกับความต้องการของผู้ใช้ถนน ทั้งความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ความพึงพอใจ ตามหลักวิศวกรรม
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง หมายเลข 44-9744-16-7 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/07/2563 521/30/63/073 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/09/2563 521/60/63/486 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
3 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล จำนวน 3,040 ลิตร (กรณีภัยพิบัติ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/09/2563 521/35/63/27 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
4 ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/09/2563 521/45/63/482 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
5 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาเจาะจง 17/09/2563 521/60/63/484 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
6 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โดววิธีเฉพาะเจาะจง 17/09/2563 521/60/63/485 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
7 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ (กรณีภัยพิบัติ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/09/2563 521/60/63/26 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
8 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล จำนวน 9,000 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/09/2563 521/35/63/25 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
9 จ้างเหมางานซ่อมบำรุงยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/09/2563 521/-/63/089 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
10 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล จำนวน 9,000 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/09/2563 521/35/63/24 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
11 ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/09/2563 521/45/63/479 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
12 ซื้อหิน จำนวน 1 รายการ (กรณีภัยพิบัติ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/09/2563 521/63/63/23 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
13 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/08/2563 521/60/63/478 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
14 ซื้อเสื้ออำนวยความปลอดภัยสีส้ม จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/08/2563 521/85/63/477 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
15 ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/08/2563 521/40/63/475 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
แสดง 1 ถึง 15 จาก 752 รายการ