f
title
แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
Chiangmai 1 Highways District
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนาองค์กรให้ก้าวทันกับความต้องการของผู้ใช้ถนน ทั้งความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ความพึงพอใจ ตามหลักวิศวกรรม
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/05/2565 521/60/65/294 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 10 รายการ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/05/2565 521/60/65/293 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
3 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/05/2565 521/60/65/292 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
4 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล จำนวน 672 ลิตร (สถานีตรวจสอบน้ำหนักดอยหล่อ ขาเข้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/05/2565 521/35/65/290 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
5 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล จำนวน 2,880 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/05/2565 521/35/65/257 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
6 จ้างซ่อมบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าแสงสว่าง 2 รายการ (30 จุด) จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/05/2565 521/-/65/286 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
7 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/05/2565 521/60/65/288 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
8 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/05/2565 521/60/65/285 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
9 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/05/2565 521/60/65/284 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
10 ซื้อน้ำมันหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ (งานเงินทุนฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/05/2565 521/35/65/103 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
11 จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร หมายเลข 7430-005-00999-61 จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/05/2565 521/-/65/282 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
12 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/05/2565 521/60/65/283 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
13 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ (กรณีภัยพิบัติ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/05/2565 521/60/65/21 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
14 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล จำนวน 5,670 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/05/2565 521/35/65/275 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
15 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล จำนวน 105 ลิตร (กรณีภัยพิบัติ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/05/2565 521/35/65/19 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
แสดง 1 ถึง 15 จาก 1,557 รายการ