f
title
แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
Chiangmai 1 Highways District
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนาองค์กรให้ก้าวทันกับความต้องการของผู้ใช้ถนน ทั้งความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ความพึงพอใจ ตามหลักวิศวกรรม
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/02/2563 21/02/2563 521/40/63/038 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
2 ซื้อน้ำมันหล่อลื่น จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/02/2563 21/02/2563 521/35/63/037 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
3 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 22 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/02/2563 12/02/2563 521/60/63/158 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
4 ซื้อสติ๊กเกอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/02/2563 13/02/2563 521/60/63/157 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
5 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/02/2563 13/02/2563 521/60/63/156 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
6 จ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารห้องน้ำผู้พิการ บริเวรสำนักงานหมวดทางหลวงจอมทอง ทางหลวงหมายเลข 1009 ตอน จอมทอง - ดอยอินทนนท์ ที่ กม.30+450(ด้านซ้ายทาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/02/2563 06/02/2563 521/-/63/-147 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
7 ซื้อยางแอสฟัลต์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/02/2563 06/02/2563 521/60/63/149 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
8 จ้างผลิตป้ายไวนิล ขนาด 2 x 3 เมตร พร้อมโครงเหล็ก จำนวน 2 แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/02/2563 21/01/2563 521/-/63/111 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
9 จ้างซ่อมและติดตั้งป้ายเตือน (กรณีอุบัติเหตุ) จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/02/2563 06/02/2563 521/-/63/148 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
10 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/02/2563 06/02/2563 521/60/63/146 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
11 ซื้อสติ๊กเกอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/02/2563 06/02/2563 521/60/63/145 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
12 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/02/2563 06/02/2563 521/60/63/144 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
13 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/02/2563 06/02/2563 521/60/63/143 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
14 ซื้อหิน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/02/2563 06/02/2563 521/60/63/142 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
15 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงแก๊สโซฮอล์ 95 จำนวน 1,000 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/02/2563 03/02/2563 521 35 63 130 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
แสดง 1 ถึง 15 จาก 473 รายการ