f
title
แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
Chiangmai 1 Highways District
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนาองค์กรให้ก้าวทันกับความต้องการของผู้ใช้ถนน ทั้งความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ความพึงพอใจ ตามหลักวิศวกรรม
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล จำนวน 5,000 ลิตร (กรณีภัยพิบัติ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/06/2563 521/35/63/15 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
2 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/06/2563 521/60/63/346 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
3 ซื้อรถเข็นไฟกระพริบพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/06/2563 521/60/63/345 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
4 ซื้อหิน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/06/2563 521/60/63/344 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
5 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล จำนวน 2,200 ลิตร (งบเพิ่มเติม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/06/2563 521/35/63/347 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
6 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซลหมุนเร็ว จำนวน 10,000 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/05/2563 521/35/63/341 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
7 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/05/2563 521/60/63/338 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
8 ว่าจ้างซ่อมและติดตั้งป้ายแนะนำ พร้อมอุปกรณ์ กรณีอุบัติเหตุ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/05/2563 521/-/63/340 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
9 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/05/2563 521/60/63/339 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
10 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/05/2563 521/60/63/338 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
11 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/05/2563 521/60/63/333 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
12 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/05/2563 521/60/63/332 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
13 ว่าจ้างซ่อมและติดตั้งป้ายเตือนแนวทางและหลักนำทาง กรณีอุบัติเหตุจำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/05/2563 521/-/63/318 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
14 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซลหมุนเร็ว จำนวน 2,200 ลิตร (งบเพิ่มเติม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/05/2563 521/35/63/331 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
15 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/05/2563 521/40/63/326 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
แสดง 1 ถึง 15 จาก 639 รายการ