f
title
แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
Chiangmai 1 Highways District
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนาองค์กรให้ก้าวทันกับความต้องการของผู้ใช้ถนน ทั้งความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ความพึงพอใจ ตามหลักวิศวกรรม
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อวัสดุสำนักงาน 1 รายการ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/12/2566 521/40/64/44 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
2 ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า 6 รายการ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/11/2566 521/45/67/30 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
3 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ (งานเงินทุนฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/11/2566 521/30/67/025 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
4 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 2 รายการ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/12/2566 521/60/67/37 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
5 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงแก๊สโซฮอล์ 95 จำนวน 1,600 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/11/2566 521/35/67/36 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
6 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ (งานเงินทุนฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/11/2566 521/30/67/012 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
7 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 2 รายการ จำนวน 1 งาน (งานเงินทุนฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/11/2566 521/30/67/013 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
8 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ (งานเงินทุนฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/11/2566 521/30/67/018 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
9 จ้างซ่อมระบบเครื่องยนต์ รถหมายเลข 44-9653-16-4 จำนวน 1 รายการ (งานเงินทุน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/11/2566 521/-/67/017 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
10 จ้างซ่อมระบบไฟฟ้าส่งกำลัง รถหมายเลข 23-1202-95-9 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/11/2566 521/-/67/016 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
11 จ้างซ่อมรถบรรทุก หมายเลข 46-6562-07-1 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/11/2566 521/-/67/020 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
12 จ้างซ่อมรถบรรทุก หมายเลข 46-6951-16-8 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/11/2566 521/-/67/021 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
13 ซื้อน้ำมันหล่อลื่น 3 รายการ จำนวน 1 งาน (งานเงินทุนฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/11/2566 521/35/67/022 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
14 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 16 รายการ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/11/2566 521/60/67/35 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
15 ซื้อวัสดุอื่น ๆ 1 รายการ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/11/2566 521/85/67/34 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
แสดง 1 ถึง 15 จาก 2,201 รายการ