f
title
แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
Chiangmai 1 Highways District
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนาองค์กรให้ก้าวทันกับความต้องการของผู้ใช้ถนน ทั้งความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ความพึงพอใจ ตามหลักวิศวกรรม
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 จำนวน 100 รีม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/03/2563 27/03/2563 521/40/63/223 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ (กรณีภัยพิบัติ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/03/2563 27/03/2563 521/60/63/05 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
3 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/03/2563 26/03/2563 521/60/63/222 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
4 จ้างซ่อมเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ หมายเลข 7440-001-11903-60 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาจง 25/03/2563 25/03/2563 521/-/63/221 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
5 ซื้อหมึกถ่ายเอกสาร 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/03/2563 24/03/2563 521/40/63/220 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
6 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล จำนวน 2,000 ลิตร (กรณีภัยพิบัติ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/03/2563 24/03/2563 521/35/63/04 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
7 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ (กรณีภัยพิบัติ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/03/2563 19/03/2563 521/60/63/03 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
8 ซื้อหิน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/03/2563 24/03/2563 521/60/63/218 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
9 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/03/2563 24/03/2563 521/50/63/215 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
10 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงชนิดดีเซลหมุนเร็ว จำนวน ๘๘๖ ลิตร (สถานีตรวจสอบน้ำหนักดอยหล่อ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/03/2563 23/03/2563 521 35 63 190 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
11 ซื้อสติ๊กเกอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาเจาะจง 18/03/2563 18/03/2563 521/60/63/206 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
12 ซื้อสติ๊กเกอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/03/2563 18/03/2563 521/60/63/204 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
13 ซื้อสติ๊กเกอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/03/2563 18/03/2563 521/60/63/202 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
14 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาเจาะจง 18/03/2563 18/03/2563 521/60/63/205 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
15 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาเจาะจง 18/03/2563 18/03/2563 521/60/63/203 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
แสดง 1 ถึง 15 จาก 514 รายการ