f
title
แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
Chiangmai 1 Highways District
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนาองค์กรให้ก้าวทันกับความต้องการของผู้ใช้ถนน ทั้งความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ความพึงพอใจ ตามหลักวิศวกรรม
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 13 รายการ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/01/2566 521/60/66/102 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 4 รายการ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/01/2566 521/60/66/96 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
3 ซื้อยางแอสฟัลต์ 2 รายการ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/01/2566 521/60/66/87 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
4 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล จำนวน 4,000 ลิตร (กรณีภัยพิบัติ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/01/2566 521/35/66/10 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
5 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/01/2566 521/35/66/028 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
6 จ้างซ่อมรถยนต์ หมายเลข 449744-16-7 จำนวน 1 งาน (งานเงินทุนฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/01/2566 521/-/66/026 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
7 ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า 1 รายการ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/01/2566 521/45/66/91 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
8 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ (งานเงินทุนฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/01/2566 521/30/66/025 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
9 จ้างซ่อมรถยนต์ หมายเลข 44-9638-15-0 จำนวน 1 งาน (งานเงินทุนฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/01/2566 521/-/66/027 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
10 ซื้อวัสดุสำนักงาน 4 รายการ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/01/2566 521/40/66/93 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
11 ซื้อวัสดุสำนักงาน 4 รายการ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/01/2566 521/40/66/92 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
12 จ้างซ่อมแซมราวกันอันตราย (กรณีอุบัติเหตุ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/01/2566 521/-/66/95 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
13 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 5 รายการ จำนวน 1 งาน (กรณีภัยพิบัติ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/01/2566 521/60/66/11 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
14 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 13 รายการ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/01/2566 521/60/66/88 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
15 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 12 รายการ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/01/2566 521/60/66/89 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
แสดง 1 ถึง 15 จาก 314 รายการ