f
title
แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
Chiangmai 1 Highways District
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนาองค์กรให้ก้าวทันกับความต้องการของผู้ใช้ถนน ทั้งความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ความพึงพอใจ ตามหลักวิศวกรรม
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อวัสดุสำนักงาน 1 รายการ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/12/2566 521/40/64/44 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
2 ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า 6 รายการ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/11/2566 521/45/67/30 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
3 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ (งานเงินทุนฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/11/2566 521/30/67/025 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
4 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 2 รายการ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/12/2566 521/60/67/37 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
5 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงแก๊สโซฮอล์ 95 จำนวน 1,600 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/11/2566 521/35/67/36 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
6 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 16 รายการ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/11/2566 521/60/67/35 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
7 ซื้อวัสดุอื่น ๆ 1 รายการ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/11/2566 521/85/67/34 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
8 ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า 14 รายการ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/11/2566 521/45/67/25 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
9 ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า 5 รายการ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/10/2566 521/45/67/05 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
10 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 3 รายการ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/11/2566 521/60/67/19 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
11 จ้างซ่อมเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ หมายเลข 7440-001-00092-56R (งานเงินทุนฯ) จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/11/2566 521/-/67/008 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
12 จ้างซ่อมเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ หมายเลข 7440-001-00286-60R (งานเงินทุนฯ ) จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/11/2566 521/-/67/009 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
13 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 2 รายการ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/11/2566 521/60/67/24 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
14 ซื้อวัสดุสำนักงาน 2 รายการ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/11/2566 521/40/67/27 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
15 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล จำนวน 9,000 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/11/2566 521/35/67/21 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
แสดง 1 ถึง 15 จาก 658 รายการ