f
title
แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
Chiangmai 1 Highways District
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนาองค์กรให้ก้าวทันกับความต้องการของผู้ใช้ถนน ทั้งความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ความพึงพอใจ ตามหลักวิศวกรรม
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อหิน 1 รายการ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/09/2565 521/60/65/391 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
2 จ้างก่อสร้างตามแผนงานรายประมาณการ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ทางหลวงหมายเลข 1088 ตอน สะพานห้วยแม่เม็ง - แม่ซา ระหว่าง กม.58+200 - 68+550 (เป็นช่วง ๆ) โดยวิธีคัดเลือก 03/08/2565 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
3 จ้างก่อสร้างตามแผนปฏิบัติราชการปีพ.ศ.2565จ.ชมโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเพิ่มมูลค่าเชื่อมโยงธรรมชาติและเศรษฐกิจท้องถิ่นบูรณะทางผิวแอสฟัลต์เดิมที่ชำรุดเสียหายทล1099ตอนบ่อหลวง-แม่ตื่น ระหว่างกม.60+625-กม.68+000ต.อมก๋อยต.ยางเปียงอ.อมก๋อยจ.เชียงใหม่ 20/07/2565 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
4 จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการโครงการก่อสร้างจุดพักรถเพื่อยกระดับมาตรฐานงานทาง ปี 2565 รหัสงาน 28006 ค่าก่อสร้างที่พักริมทาง ทางหลวงหมายเลข 108 ตอน สะพานแม่กลาง - บ้านบ่อแก้ว กม.69+450 ขวาทาง โดยวิธีคัดเลือก 28/06/2565 ชม.1/สร/13/2565 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
แสดง 1 ถึง 4 จาก 4 รายการ