f
title
แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
Chiangmai 1 Highways District
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนาองค์กรให้ก้าวทันกับความต้องการของผู้ใช้ถนน ทั้งความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ความพึงพอใจ ตามหลักวิศวกรรม
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ก.ค. 2566 ถึงเดือน ก.ย. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/10/2566 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
2 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ก.ค. 2566 ถึงเดือน ก.ย. 2566 (งานเงินทุนฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/10/2566 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
3 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน เม.ย. 2566 ถึงเดือน มิ.ย. 2566 (งานเงินทุน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/07/2566 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
4 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน เม.ย. 2566 ถึงเดือน มิ.ย. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/07/2566 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
5 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ม.ค. 2566 ถึงเดือน มี.ค. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/04/2566 ประจำไตรมาสที่ 2 (ม.ค. 66 - มี.ค. 66) แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
6 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ม.ค. 2566 ถึงเดือน มี.ค. 2566 (งานเงินทุน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/04/2566 ประจำไตรมาสที่ 2 ม.ค. 66 - มี.ค. 66 (งานเงินทุน) แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
7 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ต.ค. 2565 ถึงเดือน ธ.ค. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/01/2566 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
8 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ต.ค. 2565 ถึงเดือน ธ.ค. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (งานเงินทุน) 16/01/2566 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
9 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ก.ค. 2565 ถึงเดือน ก.ย. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/10/2565 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
10 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน เม.ย. 2565 ถึงเดือน มิ.ย. 2565 (งานเงินทุนฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/07/2565 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
11 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน เม.ย. 2565 ถึงเดือน มิ.ย. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/07/2565 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
12 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ม.ค. 2565 ถึงเดือน มี.ค. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/05/2565 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
13 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ต.ค. 2564 ถึงเดือน ธ.ค. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/01/2565 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
14 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ก.ค. 2564 ถึงเดือน ก.ย. 2564 18/10/2564 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
15 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน เม.ย. 2564 ถึงเดือน มิ.ย. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/07/2564 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
แสดง 1 ถึง 15 จาก 22 รายการ