f
title
แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
Chiangmai 1 Highways District
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนาองค์กรให้ก้าวทันกับความต้องการของผู้ใช้ถนน ทั้งความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ความพึงพอใจ ตามหลักวิศวกรรม
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ต.ค. 2565 ถึงเดือน ธ.ค. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/01/2566 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
2 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ต.ค. 2565 ถึงเดือน ธ.ค. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (งานเงินทุน) 16/01/2566 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
3 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ก.ค. 2565 ถึงเดือน ก.ย. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/10/2565 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
4 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน เม.ย. 2565 ถึงเดือน มิ.ย. 2565 (งานเงินทุนฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/07/2565 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
5 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน เม.ย. 2565 ถึงเดือน มิ.ย. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/07/2565 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
6 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ม.ค. 2565 ถึงเดือน มี.ค. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/05/2565 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
7 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ต.ค. 2564 ถึงเดือน ธ.ค. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/01/2565 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
8 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ก.ค. 2564 ถึงเดือน ก.ย. 2564 18/10/2564 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
9 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน เม.ย. 2564 ถึงเดือน มิ.ย. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/07/2564 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
10 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ม.ค. 2564 ถึงเดือน มี.ค. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/04/2564 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
11 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม 2563 - เดือน ธันวาคม 2563) 11/01/2564 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
12 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฏาคม พ.ศ. 2563 ถึงเดือน กันยายน พ.ศ. 2563) 07/10/2563 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
13 ประกาศผู้ชนะ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน พ.ศ. 2563 ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563 09/07/2563 ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน เม.ย. - เดือน มิ.ย. 2563) แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
14 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563 08/04/2563 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
15 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562 - เดือน ธันวาาคม พ.ศ. 2562) 07/01/2563 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
แสดง 1 ถึง 15 จาก 16 รายการ