f
title
แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
Chiangmai 1 Highways District
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนาองค์กรให้ก้าวทันกับความต้องการของผู้ใช้ถนน ทั้งความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ความพึงพอใจ ตามหลักวิศวกรรม
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 2565 10/05/2565 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
2 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2565 08/04/2565 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
3 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 17/03/2565 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
4 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2565 14/02/2565 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
5 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2564 17/01/2565 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
6 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 15/12/2564 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
7 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564 12/11/2564 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
8 สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน พ.ศ.2564 18/10/2564 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
9 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2564 06/09/2564 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
10 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2564 06/08/2564 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
11 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2564 05/07/2564 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
12 สขร.1 งานจ้างก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2564 01/07/2564 สขร.1 งานจ้างก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2564 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
13 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2564 04/06/2564 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
14 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2564 06/05/2564 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
15 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2564 05/04/2564 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
แสดง 1 ถึง 15 จาก 30 รายการ