f
title
แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
Chiangmai 1 Highways District
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนาองค์กรให้ก้าวทันกับความต้องการของผู้ใช้ถนน ทั้งความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ความพึงพอใจ ตามหลักวิศวกรรม
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 2567 09/05/2567 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
2 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2567 17/04/2567 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
3 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 14/03/2567 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
4 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2567 14/02/2567 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
5 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2566 16/01/2567 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
6 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 18/12/2566 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
7 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2566 17/11/2566 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
8 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2566 04/10/2566 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
9 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566 13/09/2566 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
10 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2566 21/08/2566 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
11 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2566 10/07/2566 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
12 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2566 13/06/2566 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
13 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 2566 23/05/2566 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
14 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2566 18/04/2566 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
15 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 16/03/2566 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
แสดง 1 ถึง 15 จาก 54 รายการ