f
title
แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
Chiangmai 1 Highways District
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนาองค์กรให้ก้าวทันกับความต้องการของผู้ใช้ถนน ทั้งความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ความพึงพอใจ ตามหลักวิศวกรรม
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2565 16/01/2566 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
2 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 19/12/2565 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
3 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2565 15/11/2565 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
4 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2565 30/09/2565 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
5 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565 13/09/2565 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
6 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2565 09/08/2565 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
7 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ.2565 11/07/2565 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
8 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2565 10/06/2565 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
9 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 2565 10/05/2565 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
10 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2565 08/04/2565 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
11 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 17/03/2565 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
12 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2565 14/02/2565 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
13 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2564 17/01/2565 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
14 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 15/12/2564 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
15 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564 12/11/2564 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
แสดง 1 ถึง 15 จาก 38 รายการ