f
title
แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
Chiangmai 1 Highways District
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนาองค์กรให้ก้าวทันกับความต้องการของผู้ใช้ถนน ทั้งความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ความพึงพอใจ ตามหลักวิศวกรรม
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2564 06/09/2564 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
2 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2564 06/08/2564 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
3 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2564 05/07/2564 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
4 สขร.1 งานจ้างก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2564 01/07/2564 สขร.1 งานจ้างก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2564 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
5 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2564 04/06/2564 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
6 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2564 06/05/2564 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
7 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2564 05/04/2564 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
8 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 08/03/2564 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
9 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2564 04/02/2564 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
10 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2563 05/01/2564 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
11 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 07/12/2563 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
12 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2563 07/12/2563 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ต.ค. 63 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
13 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 03/12/2563 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
14 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2563 03/11/2563 ขอส่งสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตุลาคม 2563 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
15 สรุปผลอการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2563 02/10/2563 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
แสดง 1 ถึง 15 จาก 22 รายการ