f
title
แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
Chiangmai 1 Highways District
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนาองค์กรให้ก้าวทันกับความต้องการของผู้ใช้ถนน ทั้งความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ความพึงพอใจ ตามหลักวิศวกรรม
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ขอส่งสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 04/03/2563 04/03/2563 คค 06007/157 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
2 ขอส่งสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2563 04/02/2563 01/02/2563 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
แสดง 1 ถึง 2 จาก 2 รายการ