f
title
แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
Chiangmai 1 Highways District
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนาองค์กรให้ก้าวทันกับความต้องการของผู้ใช้ถนน ทั้งความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ความพึงพอใจ ตามหลักวิศวกรรม
แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1 เข้าร่วมพิธีวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานในพิธี
ลงวันที่ 17/01/2566
นายสุวิชาณ สุระบาล วิศวกรโยธาเชี่ยวชาญ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1 มอบหมายให้นางลมัย รุ่งทรัพย์รังษี รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร พร้อมคณะ เข้าร่วมพิธีวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานในพิธี ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่
===============================

'