f
title
แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
Chiangmai 1 Highways District
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนาองค์กรให้ก้าวทันกับความต้องการของผู้ใช้ถนน ทั้งความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ความพึงพอใจ ตามหลักวิศวกรรม
แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1 ไหว้สักการะศาลพระภูมิชัยมงคล ศาลพ่อปู่ ประจำสำนักงานทางหลวงที่ 1 เพื่อความเป็นสิริมงคล
ลงวันที่ 09/10/2566
นายสุวิชาณ สุระบาล ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1 พร้อมด้วย ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ไหว้สักการะศาลพระภูมิชัยมงคล ศาลพ่อปู่ ประจำสำนักงานทางหลวงที่ 1 เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสเริ่มต้นการทำงานในปีงบประมาณใหม่ 2567

'