f
title
แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
Chiangmai 1 Highways District
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนาองค์กรให้ก้าวทันกับความต้องการของผู้ใช้ถนน ทั้งความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ความพึงพอใจ ตามหลักวิศวกรรม
กรมทางหลวง ดำเนินโครงการก่อสร้างสะพานทางบนหลวงหมายเลข 4046 จ.ตรัง แล้วเสร็จ เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัยให้กับผู้ใช้ทาง
ลงวันที่ 19/01/2567

กรมทางหลวง โดยศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช) แจ้งว่า ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช) ได้ดำเนินโครงการก่อสร้างสะพานทางหลวงหมายเลข 4046 ตอน ตรัง - สิเกา
อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง ระหว่างกม.5+200 - กม.6+450 (ข้ามคลองผันน้ำ โครงการระบบระบายน้ำแม่น้ำตรัง) แล้วเสร็จ ซึ่งโครงการมีลักษณะเป็นสะพานคอนกรีตอัดแรง Balance ความยาวสะพาน 1.250 กิโลเมตร ขนาด 4 ช่องจราจร (ไปกลับข้างละ 2 ช่องจราจร) ช่องจราจรกว้าง 11 เมตร พร้อมทั้งติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง อุปกรณ์อำนวยความปลอดภัยตามมาตรฐานกรมทางหลวง สำหรับทางหลวงหมายเลข 4046 ตอน ตรัง – สิเกา มีระยะทาง 30.029 กิโลเมตร มีแนวเส้นทางผ่านในเขตท้องที่ตำบลบางรักและตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง โครงการก่อสร้างดังกล่าวจะช่วยให้ประชาชนสามารถสัญจรไปมาได้อย่างสะดวกและปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

ทั้งนี้ กรมทางหลวงขอความร่วมมือผู้ใช้ทางขับขี่ด้วยความระมัดระวังปฏิบัติตามป้ายเตือน ป้ายแนะนำ และคำแนะนำเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด หากประชาชนผู้ใช้ทางต้องการสอบถามข้อมูลการเดินทางเพิ่มเติมหรือไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทาง สามารถติดต่อได้ที่สายด่วนกรมทางหลวง 1586 (โทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด 24 ชั่วโมง)


'